Foredragsholder

Elin Olsen Kallevik

Produktansvarlig for Helseanalyseplattformen
Norsk Helsenett SF

Elin Olsen Kallevik har jobbet i Helsedataprogrammet siden 2017 som funksjonell arkitekt og som produktansvarlig. Hun har en mastergrad i psykologi med fokus på helse- og organisasjon. Hun har tidligere jobbet med utvikling av nettbaserte psykologiske e-helse intervensjoner, e-læring og kompetanseutvikling innen psykisk helse for barn og unge.