Foredragsholder

Ida Almenning Kiel

Rådgiver
Norsk hjerteinfarktregister

Ida Almenning Kiel jobber som rådgiver i Norsk hjerteinfarktregister. Hun har doktorgrad i medisin fra NTNU, og har tidligere jobbet med planlegging og gjennomføring av flere kliniske studier.

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 1

Muntlig presentasjon av utvalgte postere