Foredragsholder

Gro Evensen

Seniorrådgiver
FOLKEHELSEINSTITUTTET

Gro Evensen er seniorrådgiver i Avdeling for smittevernregistre og fagkoordinator for BIVAK (bivirkninger etter vaksinasjon meldt av helsepersonell). Hun er utdannet cand.pharm. og har lang erfaring med bivirkningsovervåking og medisinsk informasjon.

Foredrag

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 3 Muntlige presentasjoner fra utvalgte postere