Foredragsholder

Siv Anette Fjellkårstad

Prosjektleder
Helsedirektoratet

Siv Fjellkårstad er prosjektleder i Helsedirektoratet og har siste årene ledet arbeidet med nasjonal tilrettelegging for bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten. Hun har studiebakgrunn fra veterinærmedisin og databehandling. Siv har en spesiell interesse for skjæringspunktet mellom medisinske fag og IT, og leverte nylig en master om sosiotekniske endringer ved innføring av kunstig intelligens i arbeidsflyten ved to norske sykehus. 

Foredrag

Torsdag
9:00 - 10:45

Kunstig Intelligens

9:45 - 10:00