Foredragsholder

Inger Hilde Trandem

Kommuneoverlege
Tromsø kommune, Avdeling for helse og omsorg, kommunehelse

Inger Hilde Trandem er spesialist i samfunnsmedisin og har jobbet i Tromsø kommune over 20 år, store deler av tida som kommuneoverlege i deler av stilingen. Til vanlig jobber hun mest med på sosialmedisin, rus og psykiatri, men siste 1 1/2 år har pandemien vært hovedarbeidsområdet.