Foredragsholder

Jørn Andre Jørgensen

Seksjonssjef
Direktoratet for e-helse

Jørn Andre Jørgensen er utdannet tannlege og seksjonssjef i Avdeling for helsefaglige kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse.