Foredragsholder

Karin Magnusson

Forsker
Folkehelseinstituttet

Karin Magnusson (PhD) er forsker ved Folkehelseinstituttet og Lunds Universitet, og har flere års erfaring fra bruk av nordiske registerdata i forskning innen kroniske og smittsomme sykdommer. Hun har det siste året ledet en rekke effektstudier i Beredskapsregisteret for Covid-19, og har vært sentral i å danne et kunnskapsgrunnlag for å sikre bærekraftige helsetjenester under pandemien.