Foredragsholder

Line Vold

Avdelingsdirektør
Folkehelseinstituttet

Line Vold er avdelingsdirektør i Avdeling for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet. Hun har en doktorgrad i veterinærmedisin.