Foredragsholder

Liv Marit Dørum

Fagansvarlig for kvalitetsregistrene
Kreftregisteret

Liv Marit er fagansvarlig for kvalitetsregistrene i Kreftregisteret og nestleder på Registerseksjonen på Kreftregisteret.