Foredragsholder

Mona Stedenfeldt

Prosjektleder
Helseplattformen

Mona Stedenfeldt er prosjektleder i Helseplattformen.  Hun  har et særskilt ansvar for innføring av terminologi  og kodeverk i Helseplattformen. Hun har tidligere ledet en nasjonal kompetansetjeneste ved UNN og vært leder for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i region Midt-Norge. 

Foredrag

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 1 DATAFLYT