Foredragsholder

Ronan Lyons

Professor of Public Health
Swansea University and Health Data Research UK

Ronan Lyons er klinisk professor ved Swansea University og seniorrådgiver ved Public Health Wales NHS Trust i Storbritannia. Forskningen hans fokuserer på bruken av virksomhetsdata i kohorter, kliniske studier og evalueringen av naturlige eksperimenter og komplekse intervensjoner. Under pandemien ble Lyons gruppe bedt om å bidra i arbeidet til COVID19 Technical Advisory Group. Arbeidet bestod i å fremskaffe relevante data for å analysere utviklingen av pandemien i Wales og evaluere tiltak som ble igangsatt.