Foredragsholder

Rune Kvåle

Overlege, Hjerte- og karregisteret
Folkehelseinstituttet

Rune Kvåle er overlege ved Hjerte- og karregisteret, Avdeling for helseregisterforskning og utvikling, Folkehelseinstituttet og Haukeland universitetssjukehus. Har PhD og postdok. i klinisk epidemiologi og har registererfaring fra Kreftregisteret og Hjerte- og karregisteret.  

Foredrag

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 2 Mer om pandemi - analyser og forskning