Foredragsholder

Siri Seterelv

Lege
Lovisenberg diakonale sykehus

Siri Seterelv er lege, spesialist i samfunnsmedisin. Hun har en master i helseadministrasjon fra UiO, og er nå Ph.d stipendiat ved Lovisenberg diakonale sykehus, på E-3 prosjektet - et samarbeidsprosjekt med MAGIC-stiftelsen.