Foredragsholder

Svein Rotevatn

Faglig leder
Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

Svein Rotevatn er faglig leder i Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) som er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister knyttet til Hjerte- og karregisteret. Han er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, og arbeider som invasiv kardiolog ved Haukeland Universitetssykehus.

Foredrag

Mandag
12:30 - 13:45

Helsedataprogrammet