Foredragsholder

Torunn Varmdal

Torunn Varmdal

Leder
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, region Midt-Norge

Torunn Varmdal har samfunnsvitenskapelig bakgrunn og en PhD innen epidemiologi. Hun er fungerende leder for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge, og har også en forskerstilling i Norsk hjerneslagregister. Hun har vært med å utvikle Resultatportalen fra starten av, og leder i dag den nasjonale styringsgruppa for forvaltning og utvikling av Resultatportalen.