Foredragsholder

Torunn Varmdal

Forsker
St. Olavs hospital

Torunn Varmdal er forsker ved Norsk hjerneslagregister, St. Olavs hospital og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Hun er samfunnsviter med doktorgrad i samfunnsmedisin fra NTNU, og har lang erfaring fra helseregisterfeltet både som forsker og rådgiver.

Foredrag

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 3 Muntlige presentasjoner fra utvalgte postere